Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Câu 1 trang 101 SGK Công Nghệ 8

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương Vào 6 tháng 5 2019 lúc 14:44

Lý thuyết

Câu hỏi

Tại sao máy và thiết bị cần phải truyền chuyển động ?

Hướng dẫn giải

Cần phải truyền chuyển đông vì các bộ phạn của máy thường đặt xa nhau và có tốc độ ko giống nhau, song đều đc dẫn động từ một chuyển động ban đầu. Do đó, cơ cấu truyền chuyển động có nhiệm vụ truyền và biến đổi tốc độ cho phù hợp vs tốc độ của các bộ phận trong máy.

Update: 6 tháng 5 2019 lúc 14:44

Các câu hỏi cùng bài học