Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Câu 1 trang 10 SGK Công Nghệ 9 - Cắt May

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương Vào 7 tháng 5 2019 lúc 13:56

Lý thuyết

Câu hỏi

Vì sao nghề cắt may lại có vai trò quan trọng đối với đời sống và nền kinh tế quốc dân ?

Hướng dẫn giải

Vì : Nghề may có nhiệm vụ sản xuất ra các sản phẩm may mặc như quần áo các loại sản phảm bằng vải dùng trong gia đình phục vụ nhu cầu về mặc của nhân dân và sản xuất hàng suất khẩu. Phù hợp với kinh tế gia đình và có triển vọng lớn trong sự phát triển kinh tế cả nước.

Update: 7 tháng 5 2019 lúc 13:56

Các câu hỏi cùng bài học