Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Câu 1 (SGK lớp 6 trang 37)

Gửi bởi: Sách Giáo Khoa Vào 26 tháng 12 2018 lúc 11:13

Lý thuyết

Câu hỏi

Những lí do ra đời của nhà nước thời Hùng Vương là gì?

 

Hướng dẫn giải

Những lí do ra đời nhà nước thời Hùng Vương:
- Sản xuất phát triển, cuộc sống định cư, sự xuất hiện các làng, chạ, bộ lạc.
- Do yêu cầu bảo vệ sản xuất vùng các sông lớn.
- Xã hội có sự phân chia giàu, nghèo.
- Mở rộng giao lưu và tự vệ.

Update: 26 tháng 12 2018 lúc 14:56

Các câu hỏi cùng bài học