Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Câu 1

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Vào 2 tháng 5 2019 lúc 11:07

Lý thuyết

Câu hỏi

Viết số:

Ba mươi ba, chín mươi, chín mươi chín, năm mươi tám, tám mươi lăm, hai mươi mốt, bảy mươi mốt, sáu mươi sáu, một trăm.

Hướng dẫn giải

Phương pháp giải :

Xác định chữ số hàng trăm, hàng chục và hàng đơn vị của từng số rồi viết các số thích hợp.

Cách giải :

Các số là: 30, 90, 99, 58, 85, 21, 71, 66, 100.

Update: 2 tháng 5 2019 lúc 11:07

Các câu hỏi cùng bài học

Có thể bạn quan tâm