Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Câu 1

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Vào 2 tháng 5 2019 lúc 9:38

Lý thuyết

Câu hỏi

Hướng dẫn giải

Phương pháp giải :

- Đọc kĩ đề bài rồi điền số thích hợp vào tóm tắt.

- Muốn tìm lời giải ta lấy số cây ban đầu cộng với số cây bố trồng thêm.

Cách giải :

Tóm tắt:

Có           :12 cây

Thêm       :3 cây

Có tất cả  :....cây ?

                Bài giải:

Trong vườn có tất cả số cây chuối là:

         12 + 3 = 15 (cây)

                  Đáp số: 15 cây.

Update: 2 tháng 5 2019 lúc 9:38

Các câu hỏi cùng bài học

Có thể bạn quan tâm