Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Câu 1

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Vào 26 tháng 4 2019 lúc 16:41

Lý thuyết

Câu hỏi

Viết số:

a) Mười một, mười hai, mười ba, mười bốn, mười lăm, mười sáu, mười bảy, mười tám, mười chín.

b) 

Hướng dẫn giải

Phương pháp giải :

a) Viết các số có hai chữ số từ cách đọc đã cho.

b) Đếm xuôi từ 10 đến 19 rồi điền số còn thiếu vào chỗ trống.

Cách giải :

a) 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19.

b) 

Update: 26 tháng 4 2019 lúc 16:41

Các câu hỏi cùng bài học

Có thể bạn quan tâm