Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Câu 1

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Vào 26 tháng 4 2019 lúc 16:13

Lý thuyết

Câu hỏi

 Vẽ thêm cho đủ 1 chục chấm tròn :

Hướng dẫn giải

Phương pháp giải :

1 chục chấm tròn = 10 chấm tròn.

Đếm các chấm tròn đã có rồi vẽ thêm cho đủ 10 chấm tròn.

Cách giải :

Update: 26 tháng 4 2019 lúc 16:13

Các câu hỏi cùng bài học

Có thể bạn quan tâm