Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Câu 1:

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương Vào 25 tháng 4 2019 lúc 9:37

Lý thuyết

Câu hỏi

Dựa theo các tranh sau, kể lại các đoạn 1 và 2 của Chuyện quả bầu:

Hướng dẫn giải

Gợi ý: Em hãy quan sát hoạt động của hai vợ chồng trong bức tranh, kết hợp nội dung đã đọc và kể lại đoạn 1, 2.

- Tranh 1 : Hai vợ chồng đi rừng bắt được con dúi. Dúi xin tha mạng và báo cho hai vợ chồng biết sắp có mưa lớn gây ngập lụt. Nó mách cho hai người biết cách chuẩn bị để thoát nạn.

- Tranh 2 : Hai vợ chồng chui ra từ thân cây gỗ khoét rỗng. Mặt đất vắng tanh không có một bóng người.

Update: 25 tháng 4 2019 lúc 9:39

Các câu hỏi cùng bài học