Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Câu 1:

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương Vào 24 tháng 4 2019 lúc 15:46

Lý thuyết

Câu hỏi

Tìm các từ ngữ :

a) Nói lên tình cảm của Bác Hồ với thiếu nhi.

b) Nói lên tình cảm của thiếu nhi với Bác Hồ

Hướng dẫn giải

a) Thương yêu, yêu thương, yêu quý, quý mến, quan tâm, chăm sóc, chăm lo...

b) Biết ơn, kính yêu, kính trọng, tôn kính, nhớ ơn, thương nhớ, nhớ thương...

Update: 24 tháng 4 2019 lúc 15:46

Các câu hỏi cùng bài học