Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Câu 1:

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương Vào 24 tháng 4 2019 lúc 15:41

Lý thuyết

Câu hỏi

Nghe – viết: Ai ngoan sẽ được thưởng (từ Một buổi sáng … đến da Bác hồng hào.)

Hướng dẫn giải

      Một buổi sáng, Bác Hồ đến thăm trại nhi đồng. Vừa thấy Bác, các em nhỏ đã chạy ùa tới, quây quanh Bác. Ai cũng muốn nhìn Bác cho thật rõ.

      Bác đi giữa đoàn học sinh, tay dắt hai em nhỏ nhất. Mắt Bác sáng, da Bác hồng hào.

? Tìm và tập viết tên riêng trong bài chính tả.

Tên riêng trong bài chính tả là : Bác Hồ, Bác

Update: 24 tháng 4 2019 lúc 15:41

Các câu hỏi cùng bài học