Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Câu 1:

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương Vào 24 tháng 4 2019 lúc 15:34

Lý thuyết

Câu hỏi

Dựa vào các tranh dưới đây, hãy kể lại từng đoạn của câu chuyện Ai ngoan sẽ được thưởng :

Hướng dẫn giải

Gợi ý: Em hãy quan sát 3 bức tranh, kết hợp với nội dung đã đọc để kể lại câu chuyện.

Trả lời:

- Tranh 1: Bác Hồ cùng các em thiếu nhi cùng đi thăm phòng ngủ, phòng ăn, nhà bếp, nơi tắm rửa,… Ai cũng muốn nhìn Bác cho thật rõ.

- Tranh 2 : Khi quay lại phòng họp, Bác hỏi các bạn thiếu nhi rất nhiều câu như : Các cháu chơi có vui không, ăn có no không, cô giáo có mắng phạt không, có thích kẹo không. Một em có ý kiến: ai ngoan sẽ được ăn kẹo, ai chưa ngoan không được nhận kẹo của Bác.

- Tranh 3 : Tộ đã biết mình chưa ngoan nên không dám nhận kẹo của Bác. Bác trìu mến chia kẹo và khen ngợi em đã biết dũng cảm nhận lỗi.

Update: 24 tháng 4 2019 lúc 15:34

Các câu hỏi cùng bài học