Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Câu 1:

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương Vào 24 tháng 4 2019 lúc 15:25

Lý thuyết

Câu hỏi

Cậu bé đã làm điều gì không phải với cây si ?

Hướng dẫn giải

Gợi ý: Em hãy đọc đoạn: Từ đầu.. lấy giọng vui vẻ, hỏi cậu, chú ý hành động của cậu bé với cây si.

Trả lời :

Cậu bé đã làm điều không phải với cây si: Cậu dùng dao nhọn khắc tên mình lên thân cây, khiến cây đau điếng.

Update: 24 tháng 4 2019 lúc 15:25

Các câu hỏi cùng bài học