Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Câu 1:

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương Vào 24 tháng 4 2019 lúc 14:57

Lý thuyết

Câu hỏi

Nghe – viết: Kho báu (từ đầu đến trồng khoai, trồng cà.)

Hướng dẫn giải

       Ngày xưa, có hai vợ chồng người nông dân kia quanh năm hai sương một nắng, cuốc bẫm cày sâu. Hai ông bà thường ra đồng từ lúc gà gáy sáng và trở về nhà khi đã lặn mặt trời . Đến vụ lúa, họ cấy lúa, gặt hái xong, lại trồng khoai, trồng cà.

Update: 24 tháng 4 2019 lúc 14:57

Các câu hỏi cùng bài học