Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Câu 1:

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương Vào 24 tháng 4 2019 lúc 14:33

Lý thuyết

Câu hỏi

Nghe – viết: Sông Hương (từ Mỗi mùa hè … đến dát vàng.)

Hướng dẫn giải

 Mỗi mùa hè tới, hoa phượng vĩ nở đỏ rực hai bên bờ. Hương Giang bỗng thay chiếc áo xanh hằng ngày thành dải lụa đào ửng hồng cả phố phường.

   Những đêm trăng sáng, dòng sông là một đường trăng lung linh dát vàng.

? Tìm và viết tên riêng trong bài chính tả.

- Tên riêng trong bài chính tả: Hương Giang

Update: 24 tháng 4 2019 lúc 14:33

Các câu hỏi cùng bài học