Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Câu 1:

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương Vào 24 tháng 4 2019 lúc 14:03

Lý thuyết

Câu hỏi

Sắp xếp lại thứ tự các tranh bên theo nội dung câu chuyện Sơn Tinh, Thủy Tinh.

Hướng dẫn giải

Gợi ý: Em quan sát kĩ các tranh, kết hợp với nội dung đã đọc và sắp xếp lại cho đúng thứ tự.

Trả lời :

Thứ tự đúng : 3 – 2 – 1

Update: 24 tháng 4 2019 lúc 14:03

Các câu hỏi cùng bài học