Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Câu 1

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Vào 24 tháng 4 2019 lúc 11:46

Lý thuyết

Câu hỏi

a) Con vịt cân nặng mấy ki-lô-gam?

b) Gói đường cân nặng mấy ki-lô-gam?

c) Lan cân nặng mấy ki-lô-gam?

Hướng dẫn giải

a. Con vịt cân nặng 3kg.

b. Gói đường cân nặng 4kg.

c. Lan cân nặng 30kg

Update: 24 tháng 4 2019 lúc 11:46

Các câu hỏi cùng bài học