Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Câu 1

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Vào 24 tháng 4 2019 lúc 11:19

Lý thuyết

Câu hỏi

Vẽ các đoạn thẳng như hình dưới đây. Dùng thước thẳng và bút kéo dài các đoạn thẳng về hai phía để được đường thẳng, rồi ghi tên các đường thẳng đó:

Hướng dẫn giải

 

Update: 24 tháng 4 2019 lúc 11:19

Các câu hỏi cùng bài học