Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Các công thức lượng giác cần ghi nhớ ôn thi đại học môn toán

4e6b828a0c832cdd31ddaabe341f0f53
Gửi bởi: Hoàng Thị Gấm 15 tháng 4 2016 lúc 23:30:13 | Được cập nhật: 30 tháng 1 lúc 23:57:02 Kiểu file: PDF | Lượt xem: 482 | Lượt Download: 5 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

[Công thức lượng giác cần nhớ Tài liệu tặng miễn phí cho học sinh] [Biên soạn gv Đặng Trung Hiếu 0939.239.628 www.gvhieu.wordpress.com] aug-2012 CÔNG THỨC LƯỢNG GIÁC CẦN NHỚ 1. Công thức lượng giác cơ bản nên nhớ 2. Giá trị lượng giác của cung có liên quan đặc biệt Cung đối nhau: và 3. Công thức lượng giác Công thức cộng Công thức nhân đôi, nhân ba Cung bù nhau: và Cung hơn kém và Cung phụ nhau: và Cung hơn kém và Đường tròn lượng giác Cần nhớ công thức cộng cho chắc chắn. Từ công thức cộng ta có thể suy ra những công thức còn lại. Bí quyết Name:…………………………………………… class:………..  222222sin cos 111 tan ,cos 211 cot ,sintan cot 1, ,2kkkkkk      33334 24 26 26 2sin cos (sin cos )(1 sin cos )sin cos (sin cos )(1 sin cos )sin cos sin cossin cos sin cos cos 2sin cos sin cossin cos cos (1 sin cos )            cos( cos cos sin sincos( cos cos sin sinsin( sin cos cos sinsin( sin cos cos sintan tantan( )1 tan tantan tantan( )1 tan tana ba ba ba babababababab     223332sin sin coscos cos sin cos sin2 tantan 21 tansin sin sincos cos cos3 tan tantan 31 tan      cos( cossin( sintan( tancot( cot   sin( sincos( costan( tancot( cot       sin( sincos( costan( tancot( cot         sin cos2cos sin2tan cot2cot tan2 2 sin cos2cos sin2tan cot2cot tan2    2 2[Công thức lượng giác cần nhớ Tài liệu tặng miễn phí cho học sinh] [Biên soạn gv Đặng Trung Hiếu 0939.239.628 www.gvhieu.wordpress.com] aug-2012 Giá trị lượng giác của một số cung đặc biệt cần ghi nhớ 00 -1 || -1 || -1 || Công thức hạ bậc Công thức biến tích thành tổng Công thức biến đổi tổng thành tích Tọa độ điểm trên đường tròn lượng giác 6 4 3 2 23 34 56 030 045 060 090 0120 0135 0150 0180 sin 12 22 32 32 22 12 cos 32 22 12 12 22 32 tan 33 3 33 cot 33 33 3 232321 cos cos cos 3cos cos241 cos sin sin 3sin sin241 cos 2tan1 cos 2   1cos cos cos( cos( )21sin sin cos( cos( )21sin cos sin( sin( )2a ba ba b   cos cos cos cos22cos cos sin sin22sin sin sin cos22sin sin cos sin22      sin cos sin( )42 cos( )4sin cos sin( )42 cos( )4     (cos sin )M