Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bộ đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Ngữ văn có đáp án

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương 11 tháng 5 2020 lúc 14:42:30 | Được cập nhật: 4 giờ trước (2:37:02) Kiểu file: DOC | Lượt xem: 514 | Lượt Download: 3 | File size: 0.41472 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

BỘ ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2017 MÔN NGỮ VĂN CÓ ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 1 SỞ GD&ĐT HẢI DƯƠNG ĐÊ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2017 - TRƯƠNG THPT THANH MIỆN LẦN 1 (Đề thi có 02 trang) MÔN THI: NGỮ VĂN I. ĐỌC – HIỂU (3,0 điểm) (Thời gian làm bài: 120 phút) Đọc đoạn trích sau và thưc hiên cac yêu câu tư câu 1 đên câu 4: Một người bạn Phi-líp-pin gửi cho tôi cuốn sách mỏng. Tôi mở ra và nhìn thấy tựa đề “12 điều nhỏ bé mỗi người Phi-líp-pin có thể thực hiện để giúp ích Tổ qu ốc”. Tác giả - luật sư A-lếch-xan-đrơ L. Lác-xơn – chỉ là một thường dân, nhưng cuốn sách đã được khá nhiều nhân vật nổi tiếng của thế kỉ XX quan tâm và giới thiệu. Đọc cuốn sách này, tôi thật sự bị thu hút vì những điều đơn giản mà tác gi ả đã trình bày và biện giải. Hãy tuân thủ Luật Giao thông. Hãy tuân thủ luật pháp. Bạn có thể thắc mắc vì sao trong 12 điều nhỏ bé này, việc tuân thủ Luật Giao thông lại được đặt lên hàng đầu? Câu trả lời thật đơn giản. Luật Giao thông là những nguyên tắc giản đơn nh ất trong nền pháp luật của một đất nước. Luật Giao thông hiện di ện trong m ọi m ặt sinh hoạt của cuộc sống thường nhật, khi người dân phải ra đường. Chúng ta đối mặt v ới khoản luật này hằng ngày từ sáng đến tối. Do đó, quyết định tuân th ủ hay không tuân thủ Luật Giao thông chính là điều kiện để tạo ra một môi tr ường liên t ục cho m ọi người cố gắng và nỗ lực trong từng ngày. Một ngày nào đó, việc tuân thủ Luật Giao thông của chúng ta sẽ tr ở thành m ột thói quen, và dĩ nhiên, đó là thói quen tuân thủ chuẩn mực của quốc gia. Một ngày nào đó, việc tuân thủ Luật Giao thông làm cho chúng ta dễ tuân theo những điều luật phức tạp, khó khăn và quan trọng hơn trong luật pháp nhà nước; từ đó, có thể xây dựng một thói quen văn hóa biết tôn trọng luật pháp của bất cứ công dân nào trong m ột đ ất nước văn minh. Đó là vì trật tự cũng giống như những bậc thang. Tr ước khi leo lên đ ược b ậc cao nhất, hãy bắt đầu bằng nấc thang thấp nhất, bởi lẽ “cuộc hành trình ngàn dặm nào cũng phải bắt đầu bằng một bước đi nhỏ bé đầu tiên” (trích châm ngôn của Lão Tử). (Theo báo điện tử Tuoitreonline, ngày 22-10-2007, Bài tập Ngữ văn 12, Tâp một, NXB Giáo duc Việt Nam, 2016, tr.92, 93) Câu 1. Xác đinh phương thức biểu đạt chính đươc sử dung trong đoạn trích trên. Câu 2. Tại sao tác giả cho rằng “việc tuân thủ Luật Giao thông làm cho chúng ta dễ tuân theo những điều luật phức tạp, khó khăn và quan tr ọng h ơn trong luật pháp nhà nước”? Câu 3. Xác đinh và nêu tác dung của phép tu từ cú pháp đươc sử dung trong những câu văn sau: “Một ngày nào đó, việc tuân thủ Luật Giao thông của chúng ta s ẽ tr ở thành một thói quen, và dĩ nhiên, đó là thói quen tuân thủ chuẩn mực của quốc gia. Một ngày nào đó, việc tuân thủ Luật Giao thông làm cho chúng ta dễ tuân theo nh ững đi ều lu ật phức tạp, khó khăn và quan trọng hơn trong luật pháp nhà nước”. Câu 4. Theo anh/chi, làm thế nào để việc tuân thủ Luât Giao thông trở thành m ột thói quen văn hóa biết tôn trọng luât pháp? (Trình bày khoảng 5 đến 7 dòng) II. LÀM VĂN (7,0 điểm) Câu 1 (2,0 điểm) Hãy viết một đoạn văn (khoảng 200 chữ) trình bày suy nghĩ của anh/chi v ề ý ki ến đươc nêu trong đoạn trích ở phần Đọc hiểu: “Cuộc hành trình ngàn dặm nào cũng phải bắt đầu bằng một bước đi nhỏ bé đầu tiên”. Câu 2 (5,0 điểm) Cảm nhân của anh/chi về hình tương người lái đò trong đoạn trích sau: Mặt sông trong tích tắc lòa sáng lên như một cửa b ể đom đóm r ừng ùa xu ống mà châm lửa vào đầu sóng. Nhưng ông đò cố nén vết thương, hai chân vẫn k ẹp ch ặt lấy cuống lái, mặt méo bệch đi như cái luồng sóng đánh hồi lùng, đánh đòn tỉa, đánh đòn âm vào chỗ hiểm. Tăng thêm mãi lên tiếng hỗn chiến c ủa nước c ủa đá thác. Nhưng trên cái thuyền sáu bơi chèo, vẫn nghe rõ tiếng chỉ huy ngắn g ọn t ỉnh táo c ủa người cầm lái. Vậy là phá xong cái trùng vi thạch tr ận vòng th ứ nh ất. Không m ột phút nghỉ tay nghỉ mắt, phải phá luôn vòng vây thứ hai và đổi luôn chiến thuật. Ông lái đã nắm chắc binh pháp của thần sông thần đá. Ông đã thuộc quy luật phục kích c ủa lũ đá nơi ải nước hiểm trở này. Vòng đầu vừa rồi, nó mở ra năm cửa trận, có bốn c ửa t ử một cửa sinh, cửa sinh nằm lập lờ phía tả ngạn sông. Vòng thứ hai này tăng thêm nhiều cửa tử để đánh lừa con thuyền vào, và cửa sinh l ại bố trí l ệch qua phía b ờ h ữu ngạn. Cưỡi lên thác Sông Đà, phải cưỡi đến cùng như là c ưỡi h ổ. Dòng thác hùm beo đang hồng hộc tế mạnh trên sông đá. Nắm chặt lấy được cái bờm sóng đúng luồng rồi, ông đò ghì cương lái, bám chắc lấy luồng nước đúng mà phóng nhanh vào cửa sinh, mà lái miết một đường chéo về phía cửa đá ấy. Bốn năm bọn th ủy quân c ửa ải n ước bên bờ trái liền xô ra định níu thuyền lôi vào tập đoàn c ửa t ử. Ông đò v ẫn nh ớ m ặt b ọn này, đứa thì ông tránh mà rảo bơi chèo lên, đứa thì ông đè sấn lên mà chặt đôi ra đ ể mở đường tiến. Những luồng tử đã bỏ hết lại sau thuyền. Chỉ còn vẳng tiếng reo hò của sóng thác luồng sinh. Chúng vẫn không ngớt khiêu khích, mặc dầu cái thằng đá tướng đứng chiến ở cửa vào đã tiu nghỉu cái mặt xanh lè thất vọng thua cái thuy ền đã đánh trúng cái cửa sinh nó trấn lấy. Còn một trùng vây thứ ba nữa. Ít cửa hơn, bên phải bên trái đều là luồng chết cả. Cái luồng sống ở chặng ba này lại ở ngay giữa bọn đá hậu vệ của con thác. Cứ phóng thẳng thuyền, chọc thủng cửa giữa đó. Thuy ền vút qua cổng đá cánh mở cánh khép. Vút, vút, cửa ngoài, cửa trong, lại cửa trong cùng, thuyền như một mũi tên tre xuyên nhanh qua hơi nước, vừa xuyên vừa tự động lái được lượn được. Thế là hết thác. Dòng sông vặn mình vào một cái bến cát có hang l ạnh. Sóng thác xèo xèo tan trong trí nhớ. Sông nước lại thanh bình. Đêm ấy nhà đò đ ốt l ửa trong hang đá, nướng ống cơm lam và toàn bàn tán về cá anh vũ cá d ầm xanh, v ề những cái hầm cá hang cá mùa khô nổ những tiếng to như mìn bộc phá rồi cá túa ra đầy tràn ruộng. Cũng chả thấy ai bàn thêm một lời nào về cuộc chiến thắng v ừa qua nơi cửa ải nước đủ tướng dữ quân tợn vừa rồi. Cuộc sống của họ là ngày nào cũng chiến đấu với Sông Đà dữ dội, ngày nào cũng giành lấy cái sống từ tay những cái thác, nên nó cũng không có gì là hồi hộp đáng nhớ... Họ nghĩ thế, lúc ngừng chèo. (Trích Người lái đò Sông Đà – Nguyễn Tuân, Ngữ văn 12, Tâp một, NXB Giáo duc Việt Nam, 2016, tr.189, 190) -------------- Hêt----------Thí sinh không được sử dụng tài liêu. Can bộ coi thi không giải thích gì thêm. SỞ GD&ĐT HẢI DƯƠNG ĐÁP ÁN – THANG ĐIỂM TRƯƠNG THPT THANH MIỆN ĐÊ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN 1 MÔN THI: NGỮ VĂN NĂM HỌC 2016 - 2017 Phân Câu I 1 2 Nội dung ĐỌC HIỂU Phương thức biểu đạt chính: nghi luân. Việc tuân thủ Luật Giao thông làm cho chúng ta dễ tuân theo Điể m 3,0 0,50 những điều luật phức tạp, khó khăn và quan trọng hơn trong luật pháp nhà nước vì: 0,25 - Luât Giao thông là những nguyên tắc giản đơn nhất trong n ền pháp luât của một đất nước. 0,25 - Tuân thủ Luât Giao thông sẽ hình thành ở mỗi người thói quen tuân thủ chuẩn mực của quốc gia. Từ đó, dễ dàng tuân theo những điều luât phức tạp, khó khăn và quan trọng hơn trong 3 luât pháp nhà nước. - Phép tu từ: Phép lặp cú pháp (lặp kết cấu ngữ pháp). 0,50 - Tác dung: Nhấn mạnh ý nghĩa, tầm quan trọng của việc tuân 0,50 thủ Luât Giao thông và bày tỏ niềm mong mỏi tha thiết vào ý thức chấp hành Luât Giao thông của người dân. 4 HS nêu những giải pháp theo quan điểm cá nhân nh ưng c ần 1,0 phải hơp lí và có sức thuyết phuc. (Có thể tâp trung vào các giải pháp như: Tuyên truy ền, giáo duc, nâng cao nhân thức và ý thức của người dân. Tăng cường công tác điều hành, giám sát các hoạt động giao thông. X ử lí II 1 nghiêm minh các hành vi vi phạm luât giao thông.) LÀM VĂN Viêt đoạn văn trình bày suy nghĩ về vấn đề: “Cuộc hành 7,0 trình ngàn dặm nào cũng phải bắt đầu bằng một bước đi nhỏ bé 2,0 đầu tiên”. a. Đảm bảo cấu trúc đoạn văn nghi luân: Có câu mở đoạn, các câu phát triển ý và câu kết đoạn. Đảm bảo số lương chữ phù hơp với yêu cầu (khoảng 200 chữ), không quá dài hoặc quá ngắn. b. Xác đinh đúng vấn đề cần nghi luân: Cuộc hành trình ngàn dặm nào cũng phải bắt đầu bằng một bước đi nhỏ bé đầu tiên. c. Triển khai vấn đề nghi luân thành một đoạn văn hoàn chỉnh, 0,25 0,25 lôgic; vân dung tốt các thao tác lâp luân; kết hơp chặt chẽ giữa lí lẽ và dẫn chứng; rút ra đươc bài học cho bản thân. * Giải thích: - Hành trình ngàn dặm: đường đi dài (nghĩa đen), thành công lớn (nghĩa bóng). - Bước đi nhỏ bé: việc làm, hành động nhỏ bé, cu thể. 0,25 - Nội dung câu châm ngôn: đúc kết một chân lí đơn giản, có tính quy luât: muốn có đươc thành công thì phải có bắt đ ầu; làm t ốt việc nhỏ mới có đươc thành công lớn. * Phân tích - Bàn luân: 0,75 HS có thể trình bày quan điểm cá nhân nhưng cần hơp lí, thuyết phuc. Dưới đây là một hướng giải quyết: - Phân tích biểu hiện: Trong đời sống tự nhiên, cũng như xã hội của con người, những điều lớn lao đều đươc tạo ra bởi những gì nhỏ bé: biển cả mênh mông đươc tạo ra từ vô số giọt nước; cây đại thu trưởng thành từ hạt mầm; kì tích của nhân loại có đươc nh ờ những nỗ lực từng bước của con người... - Bàn luân: + Khẳng đinh tính đúng đắn của câu châm ngôn: Tất cả mọi điều vĩ đại trên thế giới này đều bắt đầu từ những thứ nhỏ bé ở đâu đó, ở một khoảnh khắc nào đó trong quá khứ. Thực tế cho thấy chẳng mấy ai hoàn thành việc lớn trong đời khi cứ ngồi một chỗ, chẳng làm gì cả. Những người thành đạt là người luôn làm việc, luôn hành động. + Không phải cứ “bước đi” là sẽ vươt đươc “hành trình ngàn dặm” (tức là có đươc thành công) nhưng muốn thành công thì nhất thiết phải có những “bước đi nhỏ bé đầu tiên”. + Việc làm, hành động có thể dẫn đến thành công hay thất bại song điều quan trọng là phải biết rút ra những bài học kinh nghiệm từ những thành công hay thất bại đó. + Trong cuộc sống có những người biết ước mơ, dám nghĩ, dám làm và đi đến đích của cuộc hành trình rất đáng ng ơi ca; bên cạnh đó, cũng cần phê phán những người không làm gì cả, không đi một bước nào hết, vì thế, không có đươc thành công thực sự. * Bài học nhân thức và hành động: Cần làm tốt việc nhỏ để có đươc thành công lớn; bắt đầu những điều lớn lao bằng những bước đi vững chắc đầu tiên. 0,25 d. Có cách diễn đạt mới mẻ, thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn 2 đề nghi luân; đảm bảo quy tắc chính tả, dùng từ, đặt câu. Cảm nhận về hình tượng người lai đò trong đoạn trích “Người lái đò sông Đà” a. Đảm bảo cấu trúc bài văn nghi luân: có đủ các phần m ở bài, thân bài, kết bài. Mở bài nêu đươc vấn đề, thân bài triển khai đươc vấn đề gồm nhiều ý/đoạn văn, kết bài kết luân đươc vấn đề. b. Xác đinh đúng vấn đề cần nghi luân: Những phẩm chất đ ẹp đẽ của người lái đò trong cuộc vươt thác nước sông Đà. c. Triển khai vấn đề nghi luân thành các luân điểm; vân dung 0,25 5,0 0,25 0,50 tốt các thao tác lâp luân; kết hơp chặt chẽ giữa lí l ẽ và d ẫn chứng; bám sát đoạn trích. * Giới thiệu khái quát về tác giả, tác phẩm, đoạn trích: - Nguyễn Tuân là nhà văn lớn, có phong cách độc đáo. Nhân v ât của ông, dù ở lĩnh vực nào, cũng luôn hiện lên trong vẻ đẹp tài hoa nghệ sĩ. - “Người lái đò sông Đà” là tác phẩm kết tinh những thành tựu nghệ thuât của Nguyễn Tuân sau Cách mạng, là đỉnh cao của thể tùy bút. Thông qua việc khắc họa thành công hình tương 0,25 người lái đò sông Đà, nhà văn đã khẳng đinh, ng ơi ca “th ứ vàng mười đã qua thử lửa” trong tâm hồn những người lao động ở Tây Bắc. - Vẻ đẹp của hình tương người lái đò đươc thể hiện tâp trung qua cuộc vươt thác (đoạn trích). * Cảm nhân về hình tương người lái đò trong đoạn trích : - Bối cảnh, tình huống xuất hiện nhân vât: Nhà văn đã đặt nhân vât vào một cuộc vươt thác. Con sông Đà hung bạo, ác hiểm bày “trùng vi thạch trận” ba vòng, du thuyền đối phương... 0,25 - Vẻ đẹp trí dũng, tài hoa của nhân vât: + Ở vòng vây thứ nhất: người lái đò hiện lên với bản lĩnh dũng cảm phi thường. Mặc dù bi sóng thác đánh miếng đòn hiểm độc nhất nhưng ông đò vẫn cố nén vết thương..., vẫn tỉnh táo chỉ huy con thuyền sáu bơi chèo để giành chiến thắng. + Ở vòng vây thứ hai: : người lái đò hiện lên với trí nhớ siêu phàm, kinh nghiệm dày dạn và hết sức tài hoa . Ông nhớ mặt từng hòn đá lòng sông và “nắm chắc binh pháp của thần sông thần đá”. Từng động tác lái đò của ông vô cùng chuẩn xác, dứt 1,50 khoát, khéo léo và tài hoa: lái miết một đường chéo, tránh, rảo, đè sấn, chặt đôi... + Ở vòng vây thứ ba: nhân vât hiện lên với sự tài hoa, khéo léo và sức mạnh thể lực đáng ngưỡng mộ. Ông đã điều khiển con thuyền với tốc độ “như một mũi tên tre xuyên nhanh qua hơi nước”; mọi động tác của ông đều đạt tới sự chính xác tuyệt đối. - Vẻ đẹp bình di, khiêm tốn của nhân vât: + Sau cuộc chiến đấu ác liệt với sóng nước, ghềnh thác sông Đà, người lái đò lại trở về với những sinh hoạt bình di: đốt lửa trong hang đá, nướng ống cơm lam, bàn tán về cá anh vũ... 0,50 + Dù là người chiến thắng giòn giã, nhưng người lái đò không có một lời bàn về chiến thắng vừa qua. - Nghệ thuât khắc họa nhân vât: + Nhip điệu câu văn mạnh mẽ như cao trào của một bản hùng ca + Cách kể chuyện hấp dẫn, đầy kich tính + Ngôn ngữ điêu luyện, thể hiện sự uyên bác (huy động ngôn ngữ và kiến thức thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau trong đời sống). 0,50 * Đánh giá chung: - Hình tương người lái đò sông Đà đã thể hiện rõ phong cách nghệ thuât của Nguyễn Tuân: luôn quan sát và miêu tả con người ở phương diện tài hoa, nghệ sĩ. 0,50 - Qua hình tương người lái đò, nhà văn muốn khẳng đinh: người anh hùng không chỉ có trong chiến đấu mà còn có trong cu ộc sống lao động thường ngày. d. Sáng tạo: Có cách diễn đạt mới mẻ, thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghi luân. e. Chính tả, dùng từ, đặt câu: Đảm bảo quy tắc chính t ả, dùng từ, đặt câu. 0,50 0,25 ĐỀ SỐ 2 SỞ GD & ĐT VĨNH PHÚC ĐÊ KSCL ÔN THI TNPT QUỐC GIA LẦN 3 - LỚP 12 TRƯƠNG THPT YÊN LẠC NĂM HỌC 2016 - 2017 ĐÊ THI MÔN: NGỮ VĂN (Đề thi có 02 trang) Thời gian làm bài 120 phút; Không kể thời gian phát PHẦN I: ĐỌC – HIỂU (2,0 điểm) đề Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu từ câu 1 đến câu 4: (1) “Lấy chủ đề về cuộc khủng hoảng di cư nghiêm trọng nhất tại châu Âu kể từ sau Thế chiến II, bộ phim tài liệu Hành trình của sự sống và cái chết thể hiện một cách chân thực nhất, cân cảnh nhất, khách quan nhất về cuộc sống của những người dân ti nạn ở Trung Đông. Song song với đó, theo chân những dòng người di cư, bộ phim còn giúp khán giả chứng kiến sự khốc liệt, tội ác tột cùng của chiến tranh. (2) Câu chuyện của Hành trình của sự sống và cái chết bắt đầu bằng giọng hát của những đứa trẻ tại một trại ti nạn gần biên giới Libăng và Syria - “Thiên đường, thiên đường, thiên đường. Quê hương em là thiên đường”. Hình ảnh những đứa trẻ vô tội bi đói, lạnh và bệnh tât dưới thời tiết 0 độ song vẫn hồn nhiên nở nu cười đươc nhắc lại nhiều lần trong hơn 40 phút của bộ phim. Ở đó, mỗi đứa trẻ có một số phân, một hành trình gian nan khác nhau để đến với miền đất hứa nhưng điểm chung giữa chúng là khát vọng đươc sống trong bình yên, có đồ ăn và áo ấm. Những hình ảnh ấy có lẽ sẽ khiến nhiều người không thể quên, thâm chí bi ám ảnh. (3) Không chỉ khắc họa chân thực cuộc sống của những người di cư, bộ phim còn trả lời một phần câu hỏi - Tại sao những người ti nạn phải rời bỏ quê hương, để tìm đến cuộc sống khổ cực cùng tân và cả những cái chết oan uổng trên nẻo đường tìm về miền đất hứa?. Câu trả lời cho câu hỏi này chỉ đơn giản là bởi nỗi sơ hãi, ám ảnh với chiến tranh và IS, là mơ ước về một cuộc sống thoát khỏi những cơn ác mộng đến hàng đêm. (Lời bình của phim tài liệu “Hành trình của sự sống và cái chết” - VTV đặc biệt, tháng 12/2015). Câu 1. Những thông tin người xem có thể thu thâp đươc khi xem bộ phim tài liệu “Hành trình của sự sống và cái chết” (VTV đặc biệt, tháng 12/2015). Câu 2. Phương thức biểu đạt chính của đoạn trích? Câu 3. Trong đoạn (2), người viết đã sử dung các phép liên kết nào? Tác dung của các phép liên kết ấy? Câu 4. Câu hát của những đứa trẻ trong trại ti nạn “Thiên đường, thiên đường. Quê hương em là thiên đường” gơi cho anh (chi) suy nghĩ gì? Trình bày trong khoảng 7-10 dòng? PHẦN II: LÀM VĂN (7,0 ĐIỂM) Câu 1 (2,0 điểm). Viết đoạn văn(khoảng 200 từ) trình bày suy nghĩ của anh chi về Hòa bình. Câu 2 (5,0 điểm). Cảm nhân của anh/chi về vẻ đẹp của hai đoạn thơ sau: “Rải rác biên cương mồ viễn xứ Chiến trường đi chẳng tiếc đời xanh Áo bào thay chiếu anh về đất Sông Mã gầm lên khúc độc hành.” (Tây Tiến- Quang Dũng, Ngữ văn 12, Tập một, NXB Giáo dục Việt Nam, 2012)