Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bộ đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 9 môn Toán năm 2020 - 2021

cf36960866e04d29054de7068acfb462
Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương 2 tháng 10 2020 lúc 10:08:08 | Được cập nhật: 12 tháng 5 lúc 15:47:48 Kiểu file: DOC | Lượt xem: 2612 | Lượt Download: 80 | File size: 0.242688 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

Bộ đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 9 môn Toán-Doc24.vn

PHÒNG GD&ĐT ...............

TRƯỜNG THCS .............

ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM

NĂM HỌC 2020 - 2021

Môn: TOÁN 9

Thời gian làm bài: 90 phút

Đề thi gồm: 01 trang

Câu 1 (2,5 điểm ).

Giải các phương trình sau:

a) 2x - 6 = 0

b)

Câu 2 (1,5 điểm).

Giải các bất phương trình sau và biểu diễn tập nghiệm trên trục số.

a) 3x + 1 > - 5

b)

Câu 3 (1,0 điểm).

Rút gọn biểu thức:

Câu 4 (1,0 điểm).

Bạn Nam đi xe đạp từ nhà đến Thành phố Hải Dương với vận tốc trung bình 15km/h. Lúc về bạn đi với vận tốc 12km/h, nên thời gian đi ít hơn thời gian về 12 phút. Tính độ dài quãng đường từ nhà bạn Nam đến thành phố Hải Dương?

Câu 5 (3,0 điểm).

Cho tam giác ABC (AB < AC). Tia phân giác góc A cắt cạnh BC tại D. Kẻ BM và CN vuông góc với AD . Chứng minh rằng:

a) đồng dạng với

b)

c)

Câu 6 (1,0 điểm).

a) Giải phương trình

b) Cho a, b dương và a2000 + b2000 = a2001 + b2001 = a2002 + b2002

Tính: a2015 + b2015

.---------------Hết---------------

PHÒNG GD&ĐT ..................

TRƯỜNG THCS ............

HƯỚNG DẪN CHẤM

ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM

NĂM HỌC 2020 - 2021

Môn : TOÁN 9

Bản hướng dẫn gồm 03 trang

Câu

(điểm)

Phần

Nội dung

Điểm

1

(2,5đ)

a

2x - 6 = 0

2x = 6

0,5

x = 3

Vậy tập nghiệm của phương trình trên là

0,25

b

(1)

Với x – 1 0 , khi đó phương trình (1)

x – 1 = 2x + 3

x = - 4 (loại)

0,5

Với x – 1 < 0 x <1, khi đó phương trình (1)

- x + 1 = 2x + 3

(thoả mãn)

Vậy tập nghiệm của phương trình trên là:

0,5

c

0,25

0,25

Các giá trị trên thỏa mãn điều kiện

Vậy tập nghiệm của phương trình là

0,25

2

(1,5đ)

a

3x + 1 > - 5

3x > - 6

0,25

x > - 2

Vậy tập nghiệm của bất phương trình trên là

0,25

- Biểu diễn tập nghiệm trên trục số

0,25

b

0,25

Vậy BPT có tập nghiệm là s =

0,25

Biểu diễn tập nghiệm trên trục số đúng

0,25

3

(1,0đ)

( )

0,5

0,5

4

(1,0 đ)

Đổi 12 phút = giờ

Gọi quãng đường từ nhà Nam đến TP Hải Dương là x km (x > 0).

0,25

Thời gian Nam đi từ nhà đến TP Hải Dương là (giờ)

Thời gian Nam đi từ TP Hải Dương về nhà là (giờ)

Vì thời gian về nhiều hơn thời gian đi là 12 phút, nên ta có phương trình:

0,25

Giải phương trình ta được x = 12(TMĐK)

0,25

Vậy quãng đường từ nhà Nam đến TP Hải Dương là 12 km

0,25

5

(3,0đ)

Vẽ hình đúng

0,25

a

Xét có:

0,25

(đ.đ)

0,25

đồng dạng với (g.g)

0,25

b

Xét (g.g) có:

0,25

(GT)

0,25

đồng dạng với (g.g)

0,25

0,25

c

Ta có đồng dạng với (cmt) (3)

0,25

đồng dạng với (cmt) (4)

0,25

Từ (3) và (4)

0,5

6

(1,0 đ)

a

Đặt ta được

0,25

- Nếu PT vô nghiệm

- Nếu

Vậy phương trình đã cho có hai nghiệm x = 0 ; x = -5

0,25

b

Ta có:

a2002 + b2002 = (a2001 + b2001).(a+ b) - (a2000 + b2000).ab

  • (a+ b) - ab = 1

  • (a - 1).(b - 1) = 0

  • a = 1 hoặc b = 1

0,25

Với a = 1 b2000 = b2001 b = 1 hoặc b = 0 (loại)

Với b = 1 a2000 = a2001 a = 1 hoặc a = 0 (loại)

Vậy a = 1; b = 1 a2015 + b2015 = 2

0,25