Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài viết bằng tiếng anh, lời dịch: Ý kiến về gia đình hoàn hảo

9adcd1156095a9a9361160df922f780f
Gửi bởi: Nguyễn Trang Như 14 tháng 5 2016 lúc 18:07 | Được cập nhật: 20 tháng 2 lúc 12:30 Kiểu file: DOCX | Lượt xem: 325 | Lượt Download: 5 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

Bài viết bằng tiếng anh, lời dịch: Về ýkiến gia đình hoàn hảoPeople have their own favourite spot in this world. For example beach, mountain, park, zoo, etc. Actually have favourite place in the world and think this place is special. This place is forest. Mọi người đều có nơi yêu thích của mình trong thế giới này. Ví dụ bãi biển, núi, công viên, vườn thú, vv Trên thực tế tôi có vị trí ưa thích nhất trên thế giới và tôi nghĩ rằng nơi này rất là đặc biệt. Đó là rừng.My favourite spot is forest because in that place can hear the different sounds of the animals are living there. enjoy that when am alone, because love to draw trees, but also like to be with someone and talk.I always go to the forest with my high school friends on weekend. We love nature so much. We can think about life, family, friend and the future there. In that place, we can imagine everything. Địa điểm yêu thích của tôi là rừng vì nơi đó tôi có thể nghe thấy những âm thanh khác nhau của các loài động vật đang sống đó. Tôi thích điều đó khi tôi một mình, vì tôi thích vẽ cây, nhưng tôi cũng muốn được bên một ai đó và nói chuyện. Tôi luôn luôn đi vào rừng với người bạn trung học của tôi vào cuối tuần. Chúng tôi yêu thiên nhiên rất nhiều. Chúng tôi có thể suy nghĩ về cuộc sống, gia đình, bạn bè và tương lai. đó, chúng tôi có thể tưởng tượng ra tất cả mọithứ.I love to be there for long time because can rest softly, and have good time there. There are trees, animals, and different plants. can smell the air; can feel the temperature of the weather. can look up through the sky; see its own colors like blue and white.It is lovely thing when can see the clouds are moving slowly and expanding. It is like heaven in theworld. Tôi thích được đó một thời gian dài bởi vì tôi có thể nghỉ ngơi một cách nhẹ nhàng, và tôi có một thời gian thoải mái ởđó. Có cây, động vật và thực vật khác nhau. Tôi có thể ngửi thấy mùi không khí; Tôi có thể cảm nhận được nhiệt độ của thời tiết. Tôi có thể tìm kiếm thông qua bầu trời; nhìn thấy màu sắc riêng của mình như màu xanh và trắng. Thật là mộtđiều đáng yêu khi tôi có thể nhìn thấy những đám mây đang di chuyển chậm và dần dần mở rộng. Nó giống như một thiên đường trên thế giới.I enjoyed the time when go to the forest; can hiking, daydreaming, and drawing the scenery in there. love this place lot. would like to be there. Wherever there is forest, it is good for me. Good place to make new inspiration.Tôi rất thích thời gian khi tôi đi vào rừng; Tôi có thể đi bộ đường dài, mơ mộng, và vẽ phong cảnh đó. Tôi yêu nơi nàyrất nhiều. Tôi muốn được đó. Bất cứ nơi nào có một khu rừng, nó rất tốt cho tôi. Một nơi thật tốt để làm nên mộtnguồn cảm hứng mới.Trên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.