Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài tập tiếng anh lớp 8 đầu năm

285d3c1be886be57a57cb15453a1071c
Gửi bởi: Võ Hoàng 18 tháng 9 2018 lúc 22:49:27 | Được cập nhật: 4 giờ trước (4:46:19) Kiểu file: DOC | Lượt xem: 406 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

BAN NHÂN DÂN QU 1OỦ ẬTR NG ………………………..ƯỜC TRÚC VÀ MA TR KI TRA KY ONăm c: 2017 2018ọMÔN TI NG ANH KH 8Ế ỐT Unit Unit êS ng câu i: ượ ỏ 26 câu tr nghi khach quan (65% 6.5đ) ệ 10 câu lu (35% 3.5đ)ư âTh gian làm bài: 60 phútờĐ cề CÂUH IỎ Chu ki th câ đư câuô đi mô êt ngưph nâ Ghi chuNh nâbi tê Thônghi uê ngâ Tr cănghiêm Tưlu âThâp CaoIListening(1-4)(1đ) 0.252 0.253 0.254 0.25IIMultiplechoice (5-12)(2đ) 0.256 0.257 0.258 0.259 0.2510 0.2511 0.2512 0.25Error(13-14)(0.5 đ) 1314IIICompletethe passage( 15-20)(1.5đ) 151617181920IVReading(21-26)(1.5đ) 212223242526VWord forms 27 0.2528 0.2529 0.25(27-30)(1đ) 30 0.25VIRearrange(31-32)(0.5đ) 31 0.2532 0.25VIIRewrite(33-36)(2đ) 33343536T ng câuô 26 10T ng đi mô 6.5 3.5T ly 30 40 20 10 65 35Ngày …... tháng .... năm .... Ng th nhườ