Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài tập tiếng anh 11

8b2324dccf96c431662eb6cbe6a124eb
Gửi bởi: Võ Hoàng 17 tháng 12 2017 lúc 1:54:25 | Được cập nhật: hôm kia lúc 5:03:42 Kiểu file: DOCX | Lượt xem: 532 | Lượt Download: 1 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

TOPIC: COUNTRIES AROUND THE WORLDI. Task 1. Watch the clip and note down the information.1. LOCATION:­ Area: ……………………………………………………………………………………­ Border: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………….­ Capital: …………………………………………………………………………………2. POPULATION:………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………….3. CLIMATE:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………..4. PLACES OF INTEREST.………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………….5. TRADITIONAL FOOD AND CUSTOMES…………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………6. CELEBRITIES.…………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………..II. Task 2. Use the information in task to talk about the country of France.