Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài tập ôn thi môn toán đại số lớp 11

27f098bcfc97e9d2e7bc3a033d1a6b24
Gửi bởi: Võ Hoàng 25 tháng 9 2018 lúc 4:40:00 | Được cập nhật: 3 tháng 10 lúc 15:49:08 Kiểu file: DOCX | Lượt xem: 402 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

Thầy Hoàn: 0902 824 904Câu 1: Cho (3;-1) ()2 2: 0(C) (x 3) 2) 25d yy+ =- =Tìm nh A, (d), (C) qua phép nh ti theo ế(1; 2)u-rCâu 2: Cho giác ABCD ti ng tròn (O) bán kính và AD R. ườV hình bình hành DABM và DACN. Ch ng minh ng tâm ng tròn ườngo ti tam giác DMN thu (O).ạ ộCâu 3: Cho tam giác ABC ti (O) có tr tâm H. B,C nh, di ịđ ng. Hãy tìm qu tích H.ộ