Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài tập địa lý lớp 6 bài 8 sự chuyển động của trái đất quay quanh mặt trời

b13e016bb740e275a16608f0f054da26
Gửi bởi: nhanthuat 27 tháng 10 2016 lúc 20:27:47 | Được cập nhật: 22 tháng 1 lúc 1:08:11 Kiểu file: PDF | Lượt xem: 3366 | Lượt Download: 24 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

BÀI TẬP ĐỊA LÝ LỚP Bài 8: SỰ CHUYỂN ĐỘNG CỦA TRÁI ĐẤT QUANH MẶT TRỜI Câu 1: Tại sao Trái Đất chuyển động quanh Mặt Trời lại sinh ra hai thời ký nóng lạnh luân phiên nhau hai nửa cầu trong một năm? Trả lời a) Vì trong khi chuyển động trên quỹ đạo quanh Mặt trời, trục Trái Đất lúc nào cũng nghiêng theo một hướng không đổi b) Vì nửa cầu Bắc và nửa cầu Nam luân phiên nhau ngả về phía Mặt Trời c) Vì nửa cầu nào ngả về phía Mặt Trời thì lúc ấy là mùa nóng của nửa cầu đó d) Vì nửa cầu nào không ngả về phía Mặt Trời thì lúc ấy là mùa lạnh của nửa cầu đó Câu 2: Sự chuyển động của Trái Đất quanh Mặt Trời. Trái Đất chuyển động quanh Mặt Trời theo hướng từ tây sang đông trên quỹ đạo có hình elíp gần tròn. Thời gian Trái Đất chuyển động quanh Mặt Trời một vòng là 365 ngày giờ Trong khi chuyển động trên quỹ đạo quanh Mặt trời) Trái Đất lúc nào cũng giữ nguyên độ nghiêng và hướng nghiêng của trục không đổi. Sự chuyển động đó gọi là sự chuyển động tịnh tiến. Câu 3: Vào những ngày nào trong năm, hai nửa cầu Bắc và Nam đều nhận được lượng nhiệt như nhau? Khi đó, ánh sáng Mặt Trời chiếu thẳng góc vào nơi nào trên bề mặt Trái Đất? Vào các ngày 21-3 và 23 hai bán cầu có góc chiếu của Mặt Trời như nhau, nhận được một lượng nhiệt và ánh sáng như nhau. Đó là lúc chuyển tiếp giữa các mùa nóng và mùa lạnh hai nửa cầu của Trái Đất. Khi đó ánh sáng Mặt Trời chiếu thẳng góc vào khu vực xích đạo. Câu 4: Hiện tượng các mùa: Do trục Trái Đất nghiêng và không đổi hướng trong khi chuyển động trên quỹ đạo nên Trái Đất có lúc ngả nửa cầu Bắc, có lúc ngả nửa cầu Nam về phía Mặt Trời Nửa cầu nào ngả về phía Mặt Trời, thì có góc chiếu lớn, nhận được nhiều ánh sáng và nhiệt. Lúc ấy là mùa nóng của nửa cầu đó. Nửa cầu nào không ngả về phía MặtTrời, thì có góc chiếu nhỏ, nhận được ít ánh sáng và nhiệt. Lúc ấy là mùa lạnh của nửa cầu đó. Vào các ngày 21-3 và 23 hai bán cầu có góc chiếu của Mặt Trời như nhau, nhận được một lượng nhiệt và ánh sáng như nhau. Đó là lúc chuyển tiếp giữa các mùa nóng và mùa lạnh hai nửa cầu của Trái Đất. Người ta còn chia một năm ra bốn mùa. nửa cầu Bắc, các nước theo dương lịch tính thời gian bắt đầu và kết thúc các mùa có khác một số nước quen dùng âm dương lịch Châu Nước ta nằm khu vực nhiệt đới, sự phân hóa ra bốn mùa không rõ rệt. miền Bắc tuy cũng có bốn mùa nhưng hai mùa xuân và thu chỉ là nhưng thời kỳ chuyển tiếp ngắn. miền Nam, hầu như nóng quanh năm, chỉ có hai mùa: một mùa mưa và một mùa khô.Trên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.