Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI KÌ I MÔN TOÁN LỚP 1 NĂM HỌC 2017

6044c6af358a65a0b467fe74446b6a5c
Gửi bởi: Võ Hoàng 5 tháng 1 2018 lúc 6:16 | Được cập nhật: hôm kia lúc 5:51 Kiểu file: DOCX | Lượt xem: 321 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

><= BÀI KI TRA ĐNH CU KÌ NĂM 2017­2018Ể ỌMôn: Toán Kh 1ố(Th gian làm bài 35 phút)ờH và tên: ………………………………………..……………… 1ớ …….Tr ng Ti Th ngườ ượ Đi mể Nh xétậ……………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………..Bài Tính (2 đi m)ể 10 ........... ........... ........... ........... Bài Tính:( đi m)ể 4= ….. 10 …Bài 3: (2 đi m)ể …. 10 2…. 10 Bài (2đ) Bài (1 đi m)ể Vi phép tính thích vào tr ng:ế Bài (1đi m) H×nh bªn cã …… h×nh tam gi¸c?