Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài giảng Sinh học 6 bài 17: Vận chuyển các chất trong thân

20edaa8d26a1468b6697c7e289407d6a
Gửi bởi: tuankhaimtb66 2 tháng 8 2016 lúc 4:29 | Được cập nhật: 21 tháng 2 lúc 11:24 Kiểu file: PDF | Lượt xem: 950 | Lượt Download: 1 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

BÀI 17:V CHUY CÁC ỂCH TRONG THÂN SINH 6ỌKi tra bài ểcũ 1. Thân cây to ra do đâu ?ỗ2. Có th xác nh tu cây ng cách ằnào ?D oán xem thân chuy nậ c, mu khoáng và ốch cấ ph nào ph nào cây ủBài 17: CHUY CÁC CH ẤTRONG THÂN.I/ chuy nậ và mu khóang hòa ốtan:Đ ng Hoàngặ ữ*/ Thí nghi 1:ệA- cành hoa màu ắtr ng vào nắ c, ớm có pha ớmàu (c A)ố và ộc thớ ng (c ốB) ra ch sáng.ể ỗ*/ Thí nghi ệ1:K qu TN:ế ảNêu qu TN ủsau th gian ?ờBài 17: CHUY CÁC CH ẤTRONG THÂN.I/ chuy nậ và mu khóang ốhòa tanĐ ng Hoàngặ ữ*/ Thí nghi 1:ệ- cành hoa màu tr ng vào nắ c, ộc có pha màu (c A)ớ và ớth ng (c B)ờ ra ch sáng.ể ỗ- qu hoa màu theo màu dung chế ịS thay màu cánh ắhoa cho ta bi gì ềch nứ ng thân ?ủ Bóc nh quan sát cho bi t: ếCh nhu màu là ph nào thân ?ủK qu TN:ế ảLát ngang ph thânắ ầLát Aắ Lát Bắ ốM ch râyạM ch gạ ỗCho bi ph nào thân giúp chuy ển và mu khoáng Vì sao em bi t?ớ ếI/ chuy nậ và mu khóang hòa tanớ ố*/ Thí nghi 1:ệ*/ lu n:ế ch phía trong chuy ển và mu khoáng lên thân, lá ễBài 17: CHUY CÁC CH ẤTRONG THÂN.Trên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.