Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

BÀI GIẢNG CHUYÊN ĐỀ HÌNH HỌC KHÔNG GIAN THUẦN TÚY

92a2521e83be5528741ef27125dee7d3
Gửi bởi: Lê Thị Hoài Thương 31 tháng 7 2016 lúc 22:58:06 | Được cập nhật: hôm kia lúc 14:46:54 Kiểu file: PDF | Lượt xem: 568 | Lượt Download: 5 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

KHÓA FULL TOÁN ONLINE THẦY DIÊU DÀNH CHO HỌC SINH MUỐN THI >8 ĐIỂM THẦY DIÊU: NGƯỜI TA THƯỜNG NHẦM TƯỞNG BIẾT NHIỀU VÀ SỰ TƯ DUY LÀ MỘT BÀI GIẢNG CHUYÊN ĐỀ HÌNH HỌC KHÔNG GIAN THUẦN TÚY 1. Các bài toán tính thể tích và khoảng cách khối chóp. 2. Các bài toán tính thể tích và khoảng cách khối lăng trụ. 3. Các bài toán xác định tâm và bán kính đường tròn ngoại tiếp khối chóp. 4. Các bài toán liên quan đến khối trụ.KHÓA FULL TOÁN ONLINE THẦY DIÊU DÀNH CHO HỌC SINH MUỐN THI >8 ĐIỂM THẦY DIÊU: NGƯỜI TA THƯỜNG NHẦM TƯỞNG BIẾT NHIỀU VÀ SỰ TƯ DUY LÀ MỘT Phần 1. Các bài toán tính thể tích và khoảng cách của khối chóp. Bài 1. Lời giải. Bài 2. Lời giải.KHÓA FULL TOÁN ONLINE THẦY DIÊU DÀNH CHO HỌC SINH MUỐN THI >8 ĐIỂM THẦY DIÊU: NGƯỜI TA THƯỜNG NHẦM TƯỞNG BIẾT NHIỀU VÀ SỰ TƯ DUY LÀ MỘT Bài 3.KHÓA FULL TOÁN ONLINE THẦY DIÊU DÀNH CHO HỌC SINH MUỐN THI >8 ĐIỂM THẦY DIÊU: NGƯỜI TA THƯỜNG NHẦM TƯỞNG BIẾT NHIỀU VÀ SỰ TƯ DUY LÀ MỘT Bài 4. Lời giải. Bài 5. Lời giải.KHÓA FULL TOÁN ONLINE THẦY DIÊU DÀNH CHO HỌC SINH MUỐN THI >8 ĐIỂM THẦY DIÊU: NGƯỜI TA THƯỜNG NHẦM TƯỞNG BIẾT NHIỀU VÀ SỰ TƯ DUY LÀ MỘT Bài 6. Lời giải. Bài 7. Lời giải.KHÓA FULL TOÁN ONLINE THẦY DIÊU DÀNH CHO HỌC SINH MUỐN THI >8 ĐIỂM THẦY DIÊU: NGƯỜI TA THƯỜNG NHẦM TƯỞNG BIẾT NHIỀU VÀ SỰ TƯ DUY LÀ MỘT Bài 8. Lời giải. Bài 9. Lời giải.KHÓA FULL TOÁN ONLINE THẦY DIÊU DÀNH CHO HỌC SINH MUỐN THI >8 ĐIỂM THẦY DIÊU: NGƯỜI TA THƯỜNG NHẦM TƯỞNG BIẾT NHIỀU VÀ SỰ TƯ DUY LÀ MỘT Bài 10. Lời giải. Bài 11. Lời giải.KHÓA FULL TOÁN ONLINE THẦY DIÊU DÀNH CHO HỌC SINH MUỐN THI >8 ĐIỂM THẦY DIÊU: NGƯỜI TA THƯỜNG NHẦM TƯỞNG BIẾT NHIỀU VÀ SỰ TƯ DUY LÀ MỘT Bài 12. Lời giải. Bài 13. Lời giải.KHÓA FULL TOÁN ONLINE THẦY DIÊU DÀNH CHO HỌC SINH MUỐN THI >8 ĐIỂM THẦY DIÊU: NGƯỜI TA THƯỜNG NHẦM TƯỞNG BIẾT NHIỀU VÀ SỰ TƯ DUY LÀ MỘT Bài 14. Lời giải. Bài 15. Lời giải.KHÓA FULL TOÁN ONLINE THẦY DIÊU DÀNH CHO HỌC SINH MUỐN THI >8 ĐIỂM THẦY DIÊU: NGƯỜI TA THƯỜNG NHẦM TƯỞNG BIẾT NHIỀU VÀ SỰ TƯ DUY LÀ MỘT 10 Bài 16. Lời giải.Trên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.