Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài C8 trang 123 SGK Vật lí 9

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương Vào 23 tháng 5 2019 lúc 14:23

Lý thuyết

Câu hỏi

Hãy trả lời câu hỏi nêu ra ở phần mở bài ?

Hướng dẫn giải

Bạn Đông bị cận thị nặng, nếu Đông bỏ kính ra, ta nhìn thấy mắt bạn to hơn khi nhìn mắt bạn lúc đeo kính

Vì:

+ kính của bạn ấy là thấu kính phân kì

+ khi ta nhìn mắt bạn qua thấu kính phân kì, ta đã nhìn thấy ảnh ảo của mắt, nhỏ hơn mắt khi không đeo kính.

Update: 23 tháng 5 2019 lúc 14:23

Các câu hỏi cùng bài học