Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài C3 trang 77 SGK Vật lí 7

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương Vào 20 tháng 5 2019 lúc 17:03

Lý thuyết

Câu hỏi

Hoàn thành nhận xét 2.c) trong bản báo cáo

Hướng dẫn giải

Nhận xét:

Trong đoạn mạch nối tiếp, dòng điện có cường độ bằng nhau tại các vị trí khác nhau của mạch : I1= I2 = I3 .

Update: 20 tháng 5 2019 lúc 17:03

Các câu hỏi cùng bài học