Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài C2 trang 100 SGK Vật lí 9

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương Vào 22 tháng 5 2019 lúc 10:53

Lý thuyết

Câu hỏi

Hiệu điện thế xuất hiện ở hai đầu cuộn thứ cấp cũng là hiệu điện thế xoay chiều ? Tại sao ?

Hướng dẫn giải

Đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp một hiệu điện thế xoay chiều thì trong cuộn dây đó có dòng điện xoay chiều chạy qua. Từ trường trong lõi sắt luân phiên tăng giảm, vì thế số đường sức từ xuyên qua tiết diện S của cuộn dây thứ cấp luân phiên tăng giảm. Kết quả là trong cuộn dây thứ cấp xuất hiện một dòng điện xoay chiều. Một dòng điện xoay chiều phải do một hiệu điện thế xoay chiều gây ra. Bởi vậy ở hai đầu cuộn thứ cấp có một hiệu điện thế xoay chiều.

Update: 22 tháng 5 2019 lúc 10:53

Các câu hỏi cùng bài học