Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài C10 (SGK trang 11)

Gửi bởi: Sách Giáo Khoa Vào 26 tháng 12 2018 lúc 11:13

Lý thuyết

Câu hỏi

Kinh nghiệm cho thấy độ dài của sải tay một người thường gần bằng chiều cao người đó; độ dài vòng nắm tay thường gần bằng chiều dài của bàn chân người đó (H.2.4)

Hãy kiểm tra lại xem có đúng không.

Hướng dẫn giải

ko

Update: 26 tháng 12 2018 lúc 14:56

Các câu hỏi cùng bài học