Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài C1 trang 122 SGK Vật lí 9

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương Vào 23 tháng 5 2019 lúc 14:17

Lý thuyết

Câu hỏi

Hãy làm thí nghiệm để chứng tỏ rằng không thể hứng được ảnh của vật trên màn với mọi vị trí của vật?

Hướng dẫn giải

Đặt 1 vật ở vị trí bất kì trước thấu kính phân kì. Đặt màn hứng ở sát thấu kính. Từ từ đưa màn ra xa thấu kính và quan sát xem có ảnh trên màn hay không.

Thay đổi vị trí vật trước thấu kính và cũng làm tương tự, ta vẫn thu được kết quả như trên.

Update: 23 tháng 5 2019 lúc 14:17

Các câu hỏi cùng bài học