Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài c trang 134 SGK Công nghệ 6

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương Vào 2 tháng 5 2019 lúc 11:17

Lý thuyết

Câu hỏi

c) Gia đình em có 6 người, sống ở miền trung du Bắc Bộ, lao động chủ yếu là trồng cây công nghiệp (chè, thuốc lá), trồng rừng, làm nương... Ngoài ra còn trồng rau và chăn nuôi gà, lợn. Mỗi năm có thu nhập như sau:

- Tiền bán chè:                            10.000.000 đồng

- Tiền bán lá cây thuốc lá:              1.000.000 đồng

- Tiền bán củi:                                  200.000 đồng

- Tiền bán các sản phẩm khác:       1.800.000 đồng 

Em hãy tính tổng thu nhập bằng tiền của gia đình em trong một năm?

Hướng dẫn giải

Tổng thu nhập bằng tiền của gia đình em trong một năm là:

10000000 + 1000000 + 200000 + 1800000 = 13.000.000 (đồng)

Update: 2 tháng 5 2019 lúc 11:17

Các câu hỏi cùng bài học

Có thể bạn quan tâm