Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài b trang 135 SGK Công nghệ 6

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương Vào 2 tháng 5 2019 lúc 11:18:22

Lý thuyết

Câu hỏi

b) Mối ngày bố mẹ cho em 1.500 đồng để ăn sáng. Em thường mua quà sáng 1.000 đồng/ ngày. Số tiền còn lại em mua truyện và quà tặng bạn ngày sinh nhật. Em có thể để dành tiền được không?

Hướng dẫn giải

- Nếu chi tiêu không hợp lí em sẽ không để danh được tiền.

- Nếu chi tiêu hợp lí em sẽ để dành được.

Ví dụ: 1 tháng có 30 ngày em sẽ để dành được 15.000 đồng. Mua truyện hết 5.000 đồng. Mua quà tặng bạn hết 5.000 đồng. Em vẫn tiết kiệm được 5.000 đồng/ 1 tháng.

Update: 2 tháng 5 2019 lúc 11:18:22

Các câu hỏi cùng bài học

Có thể bạn quan tâm