Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 9 trang 106 SGK Vật lí 9

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương Vào 23 tháng 5 2019 lúc 11:16

Lý thuyết

Câu hỏi

Nêu tên hai bộ phận chính của động cơ điện một chiều và giải thích tại sao khi cho dòng diện chạy qua, động cơ lại quay được.

Hướng dẫn giải

Hai bộ phận chính là nam châm và khung dây dẫn.

Khung quay được vì khi ta cho dòng điện một chiều vào khung dây thì từ trường của nam châm sẽ tác dụng lên khung dây những lực điện từ làm cho khung quay.

Update: 23 tháng 5 2019 lúc 11:16

Các câu hỏi cùng bài học