Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 8 trang 106 SGK Vật lí 9

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương Vào 23 tháng 5 2019 lúc 11:15

Lý thuyết

Câu hỏi

Nêu chỗ giống nhau về cấu tạo của hai loại máy phát điện xoay chiều và sự khác nhau về hoạt động của hai máy đó.

Hướng dẫn giải

- Giống nhau: Có hai bộ phận chính là nam châm và cuộn dây.

- Khác nhau: Một loại có roto là cuộn dây, một loại có roto là nam châm.

Update: 23 tháng 5 2019 lúc 11:15

Các câu hỏi cùng bài học