Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 8 Cây bút thần

6343114e36c5d542412335e8abc798dc
Gửi bởi: hoangkyanh0109 14 tháng 7 2017 lúc 21:44:30 | Được cập nhật: hôm kia lúc 13:30:46 Kiểu file: PPT | Lượt xem: 497 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

Ti 31 Văn nế ảCÂY BÚT TH NẦTruy tích Trung Qu cệ ốTi 31 Văn nế ảCÂY BÚT TH NẦTruy tích Trung Qu cệ ố*)Các vi chínhự :­ Mã ng đp, thích ươ ọv đc cây bút th n;ẽ ượ ầ­ Mã ng cho ng ươ ườnghèo;­ Mã ng tr ng tr ươ ịtên đa ch ;ị ủ­ Mã ng tr ng tr ươ ịvua quan. 12 34 65Ti 31 Văn nế ảCÂY BÚT TH NẦTruy tích Trung Qu cệ ố*) c:ố ụ­ đu làm (1),(2),(3)ấ ạ1 34 56­ Ti cho thùng” (4)ẽ­ Ti phóng nh bay” (5)ư­ Ph còn (6)Ti 31 Văn nế ảCÂY BÚT TH NẦTruy tích Trung Qu cệ ố1) Mã ng dùng bút cho ng ươ ườnghèo:­ Đi ng giúp ng nghèo trong ượ ườlàng­ Đi ng ng lao đngố ượ ộTi 31 Văn nế ảCÂY BÚT TH NẦTruy tích Trung Qu cệ ố2) Mã ng dùng bút tr ng tr tham, ác:ươ ọ*) Đi tên đa ịch ủTi 31 Văn nế ảCÂY BÚT TH NẦTruy tích Trung Qu cệ ố2) Mã ng dùng bút tr ng tr tham, ác:ươ ọ*) Đi tên đa ịch ủTên đa chị Mã ngươ­ Mã ng vắ ươ Không vẽ­ Nh Mã ng vào chu ng ươ ồng aự lò i, bánh ăn.ẽ ưở ể­ Đn gi và bút ướ thang trèo ng thoát ườthân­ thù đu iẻ tu mã phi ch yẽ ạ cung tên tiêu di thù.ẽ ẻ=> tham lam tr ng trẻ ịTi 31 Văn nế ảCÂY BÚT TH NẦTruy tích Trung Qu cệ ố2) Mã ng dùng bút tr ng tr tham, ác:ươ ọ*) Đi tên vuaố ớTi 31 Văn nế ảCÂY BÚT TH NẦTruy tích Trung Qu cệ ố2) Mã ng dùng bút tr ng tr tham, ác:ươ ọ*) Đi tên vuaố ớ­ Vua Mã ng ng ươ cóc gh Mã ng ươ ẽph ng ượ gà tr lông bút và nh Mã ng vào ng ướ ươ ụ núi vàng, th vàng Thành ng đá, thành mãng xà Th ảMã ng, dành em ươ bi thuy cho vua và tri đình ềra kh gió nh nh lên thành bão Sóng bi ổlên dìm ch thù.ế ẻ=> tham lam tr ng tr .ẻ