Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 7. Colour the stars

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Vào 11 tháng 5 2019 lúc 9:14

Lý thuyết

Câu hỏi

(Tô màu những ngôi sao)

Hướng dẫn giải

Bây giờ tôi có thể

Hỏi và trà lời những câu hỏi về những hoạt động trong tương lai.

nghe và gạch dưới những đoạn văn về những hoạt động trong tương lai

đọc và gạch dưới những đoạn văn về những hoạt động trong tương lai

Viết về những hoạt động trong tương lai của tôi.

Update: 11 tháng 5 2019 lúc 9:14

Các câu hỏi cùng bài học

Có thể bạn quan tâm