Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 7. Colour the stars

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Vào 13 tháng 5 2019 lúc 9:12

Lý thuyết

Câu hỏi

 (Tô màu những ngôi sao)

Hướng dẫn giải

Bây giờ tôi có thể...

-hỏi và trả lời những câu hỏi về chỉ dẫn và phương tiện đi lại.

-nghe và gạch dưới, những đoạn văn về đưa ra chỉ dẫn.

-đọc và gạch dưới những đoạn văn về đưa ra chỉ dẫn.

-viết những chỉ dẫn.

Update: 13 tháng 5 2019 lúc 9:12

Các câu hỏi cùng bài học

Có thể bạn quan tâm