Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 6 trang 152 SGK Vật lí 11

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Vào 16 tháng 5 2019 lúc 15:16

Lý thuyết

Câu hỏi

Một mạch kín tròn (C) bán kính R, đặt trong từ trường đều, trong đó vectơ cảm ứng từ \(\vec{B}\) lúc đầu có hướng song song với mặt phẳng chứa (C) (Hình 24.4). Cho (C) quay đều xung quanh trục  ∆ cố định đi qua tâm của (C) và nằm trong mặt phẳng chứa (C) ; tốc độ quay là ω không đổi.

Xác định suất điện động cảm ứng cực đại xuất hiện trong (C).

Hướng dẫn giải

Công thức từ thông: \(\Phi  = BS.c{\rm{os}}\alpha \); \(\alpha  = \left( {\overrightarrow n ,\overrightarrow B } \right)\)

Cho (C) quay đều xung quanh trục ∆ cố định đi qua tâm của (C) và nằm trong mặt phẳng chứa (C) ; tốc độ quay là ω không đổi => α(t) = ωt

=>Từ thông tại thời điểm t: Φ(t) = BScosωt

Suất điện động cảm ứng: \({e_c}\; = \; - {{\Delta \Phi \left( t \right)} \over {\Delta t}} =  - \Phi '\left( t \right) = \omega BS.\sin \omega t\)

=> Suất điện động cảm ứng cực đại : \({e_{C\max }} = \omega BS = \omega B\left( {\pi {R^2}} \right)\).

Update: 16 tháng 5 2019 lúc 15:16

Các câu hỏi cùng bài học

Có thể bạn quan tâm