Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 6 trang 124 SGK Vật lí 11

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Vào 16 tháng 5 2019 lúc 15:07

Lý thuyết

Câu hỏi

Phát biểu nào sau đây là đúng?

Từ trường không tương tác với

A. Các điện tích chuyển động.

B. Các điện tích đứng yên.

C. Nam châm đứng yên.

D. Nam châm chuyển động.

Hướng dẫn giải

Ta có: Từ trường là một dạng vật chất, mà biểu hiện cụ thể là sự xuất hiện lực từ tác dụng lên một nam châm hay một dòng điện (dòng các hạt mang điện chuyển động) đặt trong khoảng không gian có từ trường

A, C, D - đúng 

B - sai vì: Từ trường không tác dụng lực (tương tác) với các điện tích đứng yên.

=> Chọn đáp án B.

Update: 16 tháng 5 2019 lúc 15:07

Các câu hỏi cùng bài học

Có thể bạn quan tâm