Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 6 (SGK trang 112)

Gửi bởi: Sách Giáo Khoa Vào 26 tháng 12 2018 lúc 11:13

Lý thuyết

Câu hỏi

Tính \(\int\limits^1_0x\left(1-x\right)^5dx\) bằng hai phương pháp :

a) Đổi biến số \(u=1-x\)

b) Tính tích phân từng phân 

Hướng dẫn giải

Hỏi đáp Toán

Update: 14 tháng 5 2019 lúc 15:13

Các câu hỏi cùng bài học

Có thể bạn quan tâm