Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 6. Read the following sentences and mark the stressed syllable on the words in italics. Then listen and repeat.

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Vào 31 tháng 5 2019 lúc 11:35

Lý thuyết

Câu hỏi

(Đọc những câu sau và đánh dấu nhấn vào những từ trong phần in nghiêng. Sau đó nghe và lặp lại.)

Click tại đây để nghe:

Hướng dẫn giải

1. 'meaningful

2. 'helpful

3. 'helpless

4. useful

5. 'plentiful

Tạm dịch:

1. Bài nói của cô ấy về môi trường thật ý nghĩa.

2. Giáo viên của tôi rất hay giúp đỡ khi chúng tôi không hiểu điều gì.

3. Tôi chẳng giúp gì được để ngăn con chó cắn.

4. Từ điển này rất hữu dụng.

5. Có nhiều nước cho sự sống trên Trái đất.

Update: 31 tháng 5 2019 lúc 11:35

Các câu hỏi cùng bài học

Có thể bạn quan tâm