Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 6. Match the beginnings in A with the endings in B.

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Vào 22 tháng 5 2019 lúc 9:06

Lý thuyết

Câu hỏi

(Nối câu đầu của cột A với phần kết thúc của cột B)

Hướng dẫn giải

1 - D

2 - E

3 - A

4 - C

5 - B

Tạm dịch:

1. Những người này sống trên núi, nên họ có nhiều không khí trong lành.

2. Để giúp cộng đồng của mình, bạn có thể tham gia vào chương trình “Làm bạn đồng hành”, hoặc có thể bắt đầu những hoạt động riêng của bạn. 

3. Đừng ăn quá gần giờ đi ngủ, nếu không bạn sẽ bị mập. 

4. Cha tôi có thể làm ra những tác phẩm nghệ thuật từ vỏ trứng, nhưng ông ấy không bao giờ bán chúng.

5. Đặt một thùng rác ở đây và đó, và người ta sẽ cho rác vào đỏ. 

Update: 22 tháng 5 2019 lúc 9:06

Các câu hỏi cùng bài học

Có thể bạn quan tâm