Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 6. Listen and circle the words with /spr/ and underline the words with /str/. Then say the sententences.

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Vào 23 tháng 5 2019 lúc 16:08

Lý thuyết

Câu hỏi

(Nghe và khoanh tròn những từ với /spr/ và gạch dưới những từ với /str/. Sau đó đọc các câu.)

Click tại đây để nghe:

Hướng dẫn giải

Tạm dịch:

1. Trong gia đình tôi tất cả truyền thống của tổ tiên chúng tôi đều được tuân theo nghiêm khắc.

2. Phong tục nói lời chào với người lạ đã trải rộng khắp cộng đồng chúng tôi.

3. Ở quận chúng tôi, có phong tục là người dân quét đường vào sáng thứ Bảy.

4. Đoạn phim thật sự làm nổi bật phong tục và truyền thống của chúng tôi.

5. Ba mẹ thường muốn con cái theo truyền thống gia đình.

Update: 23 tháng 5 2019 lúc 16:08

Các câu hỏi cùng bài học

Có thể bạn quan tâm