Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 6: Let’s write. (Chúng ta cùng viết).

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Vào 2 tháng 5 2019 lúc 16:56

Lý thuyết

Câu hỏi

How are you?

Fine, thanks. And you?

Fine, thanks.

Hướng dẫn giải

Tạm dịch:

Bạn khỏe không?

Mình khỏe, cảm ơn bạn. Còn bạn thì sao?

Mình khỏe, cảm ơn bạn.

Update: 2 tháng 5 2019 lúc 16:56

Các câu hỏi cùng bài học

Có thể bạn quan tâm