Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 6: Let’s write. (Chúng ta cùng viết).

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Vào 3 tháng 5 2019 lúc 16:04

Lý thuyết

Câu hỏi

1. This is a school bag.

2. Is this your school bag? Yes, it is.

That is a pencil case.

Is that your pencil case? No, it isn’t.

Hướng dẫn giải

Tạm dịch:

1. Đây là một cặp sách.

2. Đây có phải là cặp sách của bạn không? Vâng, đúng vậy.

Đó là một chiếc bút chì.

Đó là hộp bút chì của bạn? Không, không phải.

Update: 3 tháng 5 2019 lúc 16:04

Các câu hỏi cùng bài học

Có thể bạn quan tâm