Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 6. Let’s write. (Chúng ta cùng viết).

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Vào 4 tháng 5 2019 lúc 16:50

Lý thuyết

Câu hỏi

1. My family is in Ho Chi Minh City.

2. My city is in south Viet Nam.

3. Yes, I do.

Hướng dẫn giải

Tạm dịch:

1. Gia đình tôi ở Thành phố Hồ Chí Minh.

2. Thành phố của tôi nằm ở phía nam Việt Nam.

3. Có, tôi có.

Update: 4 tháng 5 2019 lúc 16:50

Các câu hỏi cùng bài học

Có thể bạn quan tâm