Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 6. Let’s write. (Chúng ta cùng viết).

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Vào 4 tháng 5 2019 lúc 16:03

Lý thuyết

Câu hỏi

Hướng dẫn giải

1. I am in the park.

2. I am playing football.

Update: 4 tháng 5 2019 lúc 16:03

Các câu hỏi cùng bài học

Có thể bạn quan tâm